Voľby do orgánov samosprávy 2022

 17.06.2022

Obec Sirník oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 bude slúžiť e-mailová adresa:

obecsirnik@trenet.sk

Zverejnené dňa: 04.08.2022


·  Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

zverejnené dňa: 19.07.2022

·  Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

zverejnené dňa: 19.07.2022

·  Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

zverejnené dňa: 19.07.2022

·  Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené: 17.06.2022

·  Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené: 17.06.2022


Zoznam aktualít: