Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 578)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3-012022 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Magdaléna Čellárová
0 €
2-012022 zber kuchynského odpadu - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
1-012022 zber, preprava a zhodnocovanie odpadu - použité jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
122021-1 nájom hrobového miesta č. 205 - jednohrobka Odb.: Koloman Rostáš
Dod.: Obec Sirník
14 €
65-122021 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
64-12-2021 realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
63-122021 úprava zmluvných podmienok Odb.: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO
Dod.: Obec Sirník
62-122021 úprava zmluvných podmienok Odb.: Agrocent, s. r. o.
Dod.: Obec Sirník
0 €
61-122021 úprava zmluvných podmienok Odb.: VARGAEŠTOK s. r. o.
Dod.: Obec Sirník
0 €
60-112021 poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: VS
Dod.: Obec Sirník
59-112021 poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: HS
Dod.: Obec Sirník
58-112021 poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: TM
Dod.: Obec Sirník
57-11-2021 poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: EK
Dod.: Obec Sirník
56-112021 poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: EH
Dod.: Obec Sirník
55-112021 poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - poskytovateľˇ
0 €
112021-3 zmena nájomcu Odb.: Imrich Bodák
Dod.: Obec Sirník
0 €
112021-2 zmena nájomcu Odb.: Imrich Bodák
Dod.: Obec Sirník
0 €
54-112021 vykonanie diela "Vonkajšia pec na pečenie chleba" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Tomáš Horgoš - BAYSY CUSTOM
4804.87 €
53-112021 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2019, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z.. Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
960 €
52-112021 úprava zmluvných podmienok Odb.: Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
180 €
Generované portálom Uradne.sk