Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 686)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
38-092023 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
37-092023 doplnenie zmluvy o výpožičke materiálu CO Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, v zast. Okresný úrad Trebišov
567.68 €
36-082023 predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: CIMBAĽÁK, s. r. o.
0 €
35-082023 poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Sirník
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
34-082023 priebežné dodávanie potravín Odb.: Obec Sirník
Dod.: Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0 €
33-082023 priebežné dodávanie zeleniny pre ŠJ Odb.: Obec Sirník
Dod.: AGRO JOSA s. r. o.
0 €
32-082023 vypracovanie projektovej dokumentácie "Obec Sirník - splašková kanalizácia Odb.: Obec Sirník
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o.
51 678 €
31-082023 predaj pozemkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský pozemkový fond
1 664.78 €
30-082023 realizácia diela - Detské ihrisko RODINKA Odb.: Obec Sirník
Dod.: STAVOTREND MI, s.r.o.
49 999.43 €
29-082023 vyhotovenie lekárskeho posudku Odb.: Obec Sirník
Dod.: MUDr. Jela Machová
90 €
82023-1 nájom hrobového miesta č. 214 - dvojhrobka Odb.: Ing. Viera Zelvayová
Dod.: Obec Sirník
20 €
28-072023 zrušenie telefónnej linky - ZŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0 €
27-062023 rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Odb.: Obec Sirník
Dod.: Dojuna, s.r.o.
16 224 €
26-062023 predĺženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
25-062023 zhotovenie diela podľa zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: webex.digital s.r.o.
204 €
62023-2 zmena nájomcu Odb.: Monika Baňasová
Dod.: Obec Sirník
0 €
62023-1 nájom hrobového miesta č. 169 - dvojhrobka Odb.: Monika Baňasová
Dod.: Obec Sirník
20 €
24-062023 betónová dvojhrobka - hrob. miesto č. 169 Odb.: Monika Baňasová
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
23-062023 preberací protokol - projektová dokumentácia Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
22-062023 úprava práv a povinností pri poskytnutí fin. prostr. na realizáciu projektu Cyklotrasa Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o. z.
35 000 €
Generované portálom Uradne.sk