Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 523)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22-042021 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vlastníci pozemkov - zámena
0 €
21/45/060/20 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7408.88 €
20-042021 kúpa pozemkov na bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Predávajúci - Kúpna zmluva
0 €
042021-1 nájom hrobového miesta č. 164 - dvojhrobka Odb.: Helena Stamariová
Dod.: Obec Sirník
20 €
19-032021 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mesto Trebišov - príjemca
65 €
18-03-2021 zmena článku II. zmluvy o výpožičke Odb.: Obec Sirník
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
17-032021 poskytovanie technických služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: ALFA TRONIK, s.r.o.
16-012021 úrazové poistenie počas projektu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
28.5 €
15-012021 úrazové poistenie počas projektu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
10 €
14-012021 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas MOS Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
5 €
13-022021 zmena znenia článku 5., odsek 5.9 Zmluvy o spolupráci Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12-022021 poistenie majetku - Obecná komunitná budova v obci Sirník, Hlavná 153/25 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
442.15 €
11-022021 úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
10-012021 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
9-012021 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
8-012021 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
7-012021 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
6-012021 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
120 €
5-012021 poskytnutie dotácie Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov
Dod.: Obec Sirník
5000 €
4-012021 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
Generované portálom Uradne.sk