Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 528)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
26-062021 zmeny a doplnky Zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komensky, s. r. o.
052021-1 nájom hrobového miesta č. 203 Odb.: Helena Michalková
Dod.: Obec Sirník
20 €
25-052021 úprava právnych vzťahov pri posk. fin. prísp. na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v Dennom stacionári Vojčice pre 1 občana obce na obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Arcidiecézna charita Košice - poskytovateľ sociálnej služby
360 €
24-052021 plastové kontajnery na tuhý komunálny odpad Odb.: Vypožičiavatelia smetných nádob
Dod.: Obec Sirník
23-042021 oprava chyby v písaní Odb.: Obec Sirník
Dod.: Attila Lengyel L-STAV
22-042021 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vlastníci pozemkov - zámena
0 €
21/45/060/20 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7408.88 €
20-042021 kúpa pozemkov na bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Predávajúci - Kúpna zmluva
0 €
042021-1 nájom hrobového miesta č. 164 - dvojhrobka Odb.: Helena Stamariová
Dod.: Obec Sirník
20 €
19-032021 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mesto Trebišov - príjemca
65 €
18-03-2021 zmena článku II. zmluvy o výpožičke Odb.: Obec Sirník
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
17-032021 poskytovanie technických služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: ALFA TRONIK, s.r.o.
16-012021 úrazové poistenie počas projektu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
28.5 €
15-012021 úrazové poistenie počas projektu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
10 €
14-012021 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas MOS Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
5 €
13-022021 zmena znenia článku 5., odsek 5.9 Zmluvy o spolupráci Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12-022021 poistenie majetku - Obecná komunitná budova v obci Sirník, Hlavná 153/25 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
442.15 €
11-022021 úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
10-012021 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
9-012021 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
Generované portálom Uradne.sk