Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 641)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
65-122022 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2021, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z.. Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
1 020 €
64-122022 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
63-122022 zber, preprava a zhodnotenie odpadov - jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
62-112022 úprava niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: KOSIT a. s.
0 €
61-112022 úprava zmluvných podmienok Odb.: Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
240 €
60-112022 betónová dvojhrobka - hrob. miesto č. 168 Odb.: Róbert Tušai
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
59-102022 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Viola Vítková
0 €
58-102022 pripojenie koncového užívateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0 €
57-102022 zriadenie optického pripojenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
0 €
102022-1 nájom hrobového miesta č. 168 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Róbert Tušai
20 €
56-102022 predĺženie doby platnosti zmluvy o spolupráci č. N20200124011 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
55-102022 spolupráca pri poskytovaní odborného výcviku žiaka v systéme duálneho vzdelávaniam Odb.: Obec Sirník
Dod.: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
0 €
54-092022 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
117.83 €
53-092022 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
45.14 €
52-092022 poistenie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
44 €
51-082022 softvér na evidenciu odpadov a poskytovanie servisu Odb.: Obec Sirník
Dod.: INISOFT s. r. o.
0 €
50-082022 zámena pozemkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Miroslav Maďar
0 €
49-082022 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Predávajúci - Kúpna zmluva
0.50 €
48-062022 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky na výživovú hodnotu, kvalitu, bezpečnosť a hygienu Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0 €
48-072022 zámena pozemkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Agro - Land SK. s. r. o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk