Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 544)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
082021-1 zmena nájomcu Odb.: František Kanalaš
Dod.: Obec Sirník
40-082021 priebežné dodávanie zeleniny Odb.: Obec Sirník
Dod.: Bidfood Slovakia s. r. o.
39-082021 zámena pozemkov určených na bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vlastníci pozemkov - zámena
0 €
38-082021 predaj prebytočného hm - autobusová zastávka Odb.: Ján Ješo
Dod.: Obec Sirník
51 €
37-082021 predaj prebytočného hm - PPS-12 Odb.: Viktor Kalán
Dod.: Obec Sirník
101 €
36-082021 doplnenie údajov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
35-062021 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
6053 €
34-072021 spracovanie žiadosti o NFP - Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK Odb.: Obec Sirník
Dod.: Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
2500 €
33-072021 nájom pozemkov pod prístavbou rodinného domu Odb.: Denisa Haniková
Dod.: Obec Sirník
0 €
32-072021 obytná unimobunka Odb.: Martin Rostáš - nájomca
Dod.: Obec Sirník
0 €
31-072021 pozemky pred rodinným domom Odb.: Gejza Tušai
Dod.: Obec Sirník
199.5 €
30-072021 kúpa pozemkov na bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Róbert Kameňár
128 €
29-072021 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela "Oprava asfaltových krytov - obec Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
25950.71 €
28-062021 realizácia stavebného diela "Spevnenie krajnice na ulici Hlavná" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Arpád Jacko - UNImont
15216.9 €
27-062021 transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte Odb.: Obec Sirník
Dod.: Všeobecná úverová banka , a. s.
26-062021 zmeny a doplnky Zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komensky, s. r. o.
052021-1 nájom hrobového miesta č. 203 Odb.: Helena Michalková
Dod.: Obec Sirník
20 €
25-052021 úprava právnych vzťahov pri posk. fin. prísp. na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v Dennom stacionári Vojčice pre 1 občana obce na obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Arcidiecézna charita Košice - poskytovateľ sociálnej služby
360 €
24-052021 plastové kontajnery na tuhý komunálny odpad Odb.: Vypožičiavatelia smetných nádob
Dod.: Obec Sirník
23-042021 oprava chyby v písaní Odb.: Obec Sirník
Dod.: Attila Lengyel L-STAV
Generované portálom Uradne.sk