Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 506)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6-012021 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
120 €
5-012021 poskytnutie dotácie Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov
Dod.: Obec Sirník
5000 €
4-012021 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
3-012021 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
012021-1 nájom hrobového miesta č. 163 - dvojhrobka Odb.: Matilda Sinaiová
Dod.: Obec Sirník
20 €
2-012021 poskytnutie nádob určených na zber odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: KOSIT a. s.
1-012021 odber, preprava, zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných odpadov Odb.: KOSIT a. s.
Dod.: Obec Sirník
57-122020 digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Sirník
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
122020-5 zmena nájomcu Odb.: Theodor Deme
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
122020-4 nájom hrobového miesta č. 162 Odb.: Theodor Deme
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
20 €
122020-3 zmena nájomcu Odb.: Andrej Tóth
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
122020-2 zmena nájomcu Odb.: Andrej Tóth
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
122020-1 zmena nájomcu Odb.: Andrej Tóth
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
56-122020 realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
55-122020 bezodplatný prenájom nehnuteľností - realizácia projektu Úprava miestnej komunikácie na ulici Cintorínska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Róbert Ješo
54-122020 bezodplatný prenájom nehnuteľností - realizácia projektu Úprava miestnej komunikácie na ulici Cintorínska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Viliam Tušai
53-122020 bezodplatný prenájom nehnuteľností - realizácia projektu Úprava miestnej komunikácie na ulici Cintorínska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vojtech Syneri
52-122020 aplikácia § 10 zákona č, 417/2013 Z.z. o pomoci v HN do praxe Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
51-122020 tablety pre výkon funkcie mobilného asistenta sčítania Odb.: Obec Sirník
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
50-122020 "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov