Kultúra

Kultúrne podujatia

Nakoľko v obci nefunguje žiadna kultúrna organizácia, obec  sa snaží každoročne pripraviť pre svojich obyvateľov niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré sa väčšinou usporadúvajú v zrekonštruovanej sále miestneho kultúrneho domu.

Obec v spolupráci s materskou a základnou školou každoročne pripravuje program pri príležitosti osláv Dňa matiek, Dňa detí či Mikulášske oslavy.

Knižnica

V obci funguje miestna knižnica, ktorá poskytuje občanom možnosť vypožičania si rôznych knižných titulov.
Knižný fond tvorí väčšinou literatúra staršieho dáta, ale Obec Sirník ako zriaďovateľ knižnice sa snaží každoročne dopĺňať ho o najzaujímavejšie knižné tituly. Knižnica slúži hlavne pre žiakov miestnej Základnej školy ako zdroj povinnej literatúry.

V súčasnosti knižný fond tvorí 1075 titulov. Miestna knižnica je zriadená v priestoroch budovy Obecného úradu v Sirníku.

Služby knižnice je možné využiť v utorok od 14.00 do 16.00