Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 15.03.2024


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Sirník môže doručiť politická strana alebo koalícia v lehote do 09. 04. 2024 v listinnej podobe na adresu: Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník.

Obec Sirník oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 bude slúžiť e-mailová adresa:

obecsirnik@trenet.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.


Zoznam aktualít: