Verejná vyhláška - Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

 08.06.2021

Obec Sirník v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o Návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2021 - 2050

Oznámenie a návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2021 - 2050 je zverejnený na linku:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&sekcia=uradna-tabula#popis

Doručené: 07.06.2021

Zverejnené: 08.06.2021
Zoznam aktualít: