Uzavretie mosta v obci Sirník

 16.02.2023

Úplná uzávera mosta pri obci Sirník bola predĺžená do 30.04.2023.


Most pri obci Sirník bude uzavretý z dôvodu stavebných prác.

K uzavretiu dôjde dňa 09.03.2022 od 20:00 hod.


Zoznam aktualít: