Svetový deň vody 2023

 17.03.2023

Informácie o aktivitách realizovaných RÚVZ so sídlom v Trebišove v rámci Svetového dňa vody 2023.

ÚVZ SR pre verejnosť pripravil online dotazník „Mám rád vodu“ , v ktorom nás zaujíma názor verejnosti na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqi94RyeWjNtIA79ia6SHOhAoK3-x6w2d79rmnitPVdsNSMQ/viewform


Zoznam aktualít: