Stretnutie bývalých predsedov Miestnych národných výborov, primátorov a starostov obcí


2024:

2023:

2022:

2020:

2019:

Archív:

Projekty realizované obcou Sirník: