Strážne - ÖRÖS - 2014


2022:

2020:

2019:

Archív:

Projekty realizované obcou Sirník: