Slávnostné odovzdanie stavby MŠ


2020:

2019:

Archív:

Projekty realizované obcou Sirník: