Slávnostné odhalenie pamätnej tabule kňazom pôsobiacim v Sirníku

06.11.2016


2022:

2020:

2019:

Archív:

Projekty realizované obcou Sirník: