Samospráva

Adresa:

Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Hraň

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok 
7.30 - 16.00 hod.
12.00 - 13.00 Obedňajšia prestávka

Telefón: 056/6790279
E-mailinfo@sirnik.skobecsirnik@trenet.sk

Starosta: Viktor Kalán

Zástupca starostu: Mgr. Branislav Maďar

Referentka: Klára Krajníková

Poslanci OZ:

Arpád Kačo
Bc. Monika Hangyáková
Ján Levkiv
Mgr. Branislav Maďar - zástupca starostu obce
Mgr. Valéria Nagyová
Jana Volčková
Mgr. Marcel Zelvay

Kontrolór: Ing. František Feďák