RODINKA -Detské inkluzívne ihrisko

 18.01.2024

V našej obci pribudne detské ihrisko Rodinka. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  schválilo našu žiadosť o dotáciu v sume 50 000,-€ na výstavbu detského ihriska Rodinka. Inkluzívne detské ihrisko Rodinka sa bude realizovať na verejnom priestranstve a bude vhodne nadväzovať na oddychovú zónu a taktiež bude dobre dostupné pre deti so zdravotným znevýhodnením.  Ihrisko budú tvoriť hracie prvky: pieskovisko čln, kolotoč, hojdačka hniezdo, veľká loď Nina a fit dráha. Priestor ihriska bude vhodne dotvárať informačná tabuľa,  altánok,  tri lavičky a dva smetné koše.

(ilustračný záber)


Takto bude vyzerať inkluzívne detské ihrisko RODINKA


Obci Sirník bola na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytnutá dotácia so zameraním na vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v sume 50 000,00€ na úhradu kapitálových výdavkov. Dotácia bola použitá na výstavbu inkluzívneho detského ihriska určeného pre všetky deti od 3 do 14 rokov vrátane detí so špeciálnymi potrebami a oddychovou zónou pre dospelých. Realizáciou projektu sa vytvoril verejný priestor s inkluzívnym ihriskom slúžiaci deťom, rodičom, starým rodičom, ktorý podporuje aj plnenie funkcií rodiny, ktorá má možnosť v tomto priestore tráviť spoločný čas.

Detské inkluzívne ihrisko Rodinka sa začalo realizovať v septembri 2023 po ukončení verejného obstarávania a podpísaní zmluvy s víťazným uchádzačom. Miestom realizácie ihriska sa stalo verejné priestranstvo obce nachádzajúce sa v zastavanom území ulíc Hlavná a Záhradná, pozemok s parcelným číslom 539/8.

 Z poskytnutej dotácie boli financované hracie prvky detského ihriska: - hojdačka hniezdo – 1 ks, fitdráha – 1 ks, pieskovisko čln – 1 ks, loď Nina – 1 ks, kolotoč – 1 ks a taktiež altánok – 1 ks, informačná tabuľa – 1 ks, lavičky – 3 ks a smetné koše – 2 ks. K trom inkluzívnym prvkom – kolotoč, hojdačka hniezdo a pieskovisko čln – je z mlatového chodníka bezbariérový prístup po gumenej dlažbe. Dopadové plochy - gumená dlažba a štrk – boli financované z vlastných prostriedkov obce, čiže z povinnej 10 % spoluúčasti v sume 5 792,77€ a boli realizované svojpomocne.


Zoznam aktualít: