Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Sirník

 08.11.2023

REKONŠTRUCKCIA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Finančnými prostriedkami z dotácie a vlastnými finančnými prostriedkami obec prostredníctvom zhotoviteľa odstránila havarijný stav povrchu multifunkčného ihriska, ktorý ohrozoval zdravie a bezpečnosť športujúcich obyvateľov. 

Na realizáciu projektu bola obci poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2023  v sume 8 000,00€, čo predstavuje 49,31% celkových výdavkov na projekt. Celkové náklady na realizáciu projektu boli po ukončení verejného obstarávania vyčíslené na sumu 16 224,00€. Zvyšných 8 224,00€ obec financovala z rozpočtu obce. Počas rekonštrukcie multifunkčného ihriska boli opravené poškodené časti jeho povrchu, celý povrch bol vyčistený a následne naimpregnovaný PU lepidlom. Následne bol uložený nový povrch z umelej trávy, ktorý bol zasypaný kremičitým pieskom. Rekonštrukciu multifunkčného ihriska realizovala spoločnosť Dojuna, s.r.o. Košice. Práce boli ukončené a dielo odovzdané v septembri 2023.

Tým sa vytvorilo bezpečné miesto na aktívne športové vyžitie tak pre obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov materskej a základnej školy  ako aj pre ostatných obyvateľov obce, ktorí tu môžu aktívne tráviť voľný čas aj kolektívnym športom.


Zoznam aktualít: