Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 - 2027 s výhľadom na rok 2030

 17.03.2023

Oznámenie o zverejnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 - 2027 s výhľadom na rok 2030 nájdete zverejnené na nasledovnom odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 - 2027 s výhľadom na rok 2030 si môžete prezrieť TU. Fyzicky je dokument k dispozícii na nahliadnutie, robenie si výpisov, odpisov a kópií na vlastné náklady v budove Obecného úradu Sirník počas pracovných dní od 07:30 do 16:00 hod.


Zoznam aktualít: