Preventívna ochrana proti komárom - odborné usmernenie

 07.06.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov vydal naseldovné odborné usmernie k preventívnej ochrane proti komárom:

Zoznam aktualít: