Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií - správa o hodnotení strateg. dokumentu

 11.03.2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027

Správa o hodnotení strategického dokumentu bola doručená obci Sirník dňa 11.03.2021.

Lehota na doručenie písomného stanoviska k správe a k návrhu strategického dokumentu je 21 dní odo dňa jeho zverejnenia na webovej stránke obce Sirník a na úradnej tabuli obce.

https://www.sirnik.sk/files/2021-03-11-151422-Pl__n_rozvoja_ver._vodovodov_a_kan._-_spr__va_o_hodnoten__.pdf

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu so všetkými prílohami je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť v lehote do 21 dní od jeho zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01  Košice


Doručené: 11.03.2021

Zverejnené:  11.03.2021


Zoznam aktualít: