Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o začatí búracích prác na moste

 24.09.2021

Aktuálne informácie o stave prípravy rekonštrukcie mosta  M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník na ceste II/552.

Ide o jeden z najväčších mostov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, s dĺžkou 198,97 m.

Rozsah uzávierky mosta určil statik na základe aktuálneho stavebného stavu mosta v záujme bezpečnosti cestnej premávky, motoristov, cyklistov aj chodcov.

Správa ciest KSK zabezpečila zbúranie jedného najviac poškodeného poľa mosta  M2774. Odovzdanie staveniska prebehlo 20.9.2021.

Správa ciest KSK zabezpečuje dočasné mostné provizórium, ktoré bude osadené na moste a bude slúžiť pre cestnú dopravu – osobné automobily a autobus, do doby komplexnej rekonštrukcie mosta..

Práce boli pôvodne naplánované na polovicu augusta. Zdržanie spôsobili legislatívne požiadavky a získanie všetkých potrebných povolení a rozhodnutí.

Správa ciest KSK musela taktiež procesom verejného obstarávania zabezpečiť projektovú dokumentáciu búracích prác a projekt dočasného dopravného značenia a vykonať mnoho ďalších úkonov ktoré neúmerne predĺžili všetky lehoty.

Správa ciest KSK zároveň zabezpečila projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu mosta na základe Zmluvy o dielo s projektantom VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 

Po spracovaní kompletnej projektovej dokumentácie začne proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác.

Predpokladáme realizáciu komplexnej rekonštrukcie mosta v stavebnej sezóne 2022.

Termín ukončenia stavebných prác bude záležať od harmonogramu prác ktorý predloží víťazný uchádzač.

Uvedomujeme si, že aktuálne dopravné obmedzenie a s tým spojené obchádzky sa negatívne dotýkajú najmä Vás obyvateľov regiónu,

preto sa snažíme maximálne urýchliť prípravné a schvaľovacie procesy, v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Peter Restei

referent pozemných komunikácií

Úrad Košického samosprávneho kraja

Oddelenie dopravyZoznam aktualít: