Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie - Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov

 12.02.2021

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov

Do uvedeného dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo urobiť z neho kópie počas úradných hodín v kancelárii Obecného úradu v Sirníku do 26.02.2021 vrátane.

V tej istej lehote môže verejnosť svoje písomné stanovisko doručiť na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia biodiverzity a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č. 1
812 35  Bratislava    Zoznam aktualít: