ODPOČTY VODOMEROV

 11.04.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov OZNAMUJE, že

dňa 13.4.2023  vykoná odpočty vodomerov v obci SIRNÍK.

VVS žiada obyvateľov obce, aby sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu vodomera. Je potrebné:

  • Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 
  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiada o nahlásenie stavu vodomera do 17.4.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, alebo  e-mailom   jana.pavlikova@vodarne.eu

V opačnom prípade bude zadaný na odbernom mieste odhad spotreby.
Zoznam aktualít: