Odpočty vodomerov - 15.04.2024

 11.04.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov OZNAMUJE, že dňa

                                            15.4.2024

bude vykonávať odpočty vodomerov v našej obci.

VVS žiada obyvateľov obce, aby sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu vodomera.

Je potrebné:

  • Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 
  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiada odberateľov o nahlásenie stavu vodomera do 17.4.2024

buď telefonicky na č. t. 056/6712777, alebo

e-mailom: jana.pavlikova@vodarne.eu

V opačnom prípade bude zadaný na odbernom mieste odhad spotreby.
Zoznam aktualít: