Odhalenie pamätnej tabule učiteľom

15.06.2014


2020:

2019:

Archív:

Projekty realizované obcou Sirník: