Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

 04.07.2024


Obec Sirník sa zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby vo februári 2024.

V marci 2024 obec na základe oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do NP "Podpora opatrovateľskej služby" podaktivita 2 - "Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby" podala žiadosť.

Dňa 16.04.2024 bola podpísaná Dohoda č. 2024/KE/035 o poskytnutí príspevku na opatrovateľskú službu na obdobie od februára 2024 do decembra 2025 vrátane.

Opatrovateľskú službu obec poskytuje na základ rozhodnutia o odkázanosti štyrom klientom dvomi opatrovateľkami.
Zoznam aktualít: