Mimoriadny odpočet vodného a stočného

 29.12.2022

V dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023.

Preto žiadame, aby odberatelia sprístupnili odberné miesta k odpočtu:

-        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

-        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

-        Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, nahlásiť stav vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu


Zoznam aktualít: