MIMORIADNE ODPOČTY VODOMEROV

 04.10.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov OZNAMUJE, že

v dňoch 05.10.2023  - 31.10.2023  vykoná mimoriadne odpočty vodomerov z dôvodu zmeny ceny (zníženie) vodného platnej od 03.10.2023.

VVS žiada obyvateľov obce, aby sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu. Je potrebné:

  • Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 
  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiada odberateľov o nahlásenie stavu vodomera do 20.10.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111, alebo e-mailom na:   jana.pavlikova@vodarne.eu
Zoznam aktualít: