Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030

 17.03.2023

Oznámenie o zverejnení Integrovanej územnej stratégie Košického kraja 2022 - 2030 nájdete zverejnené na nasledovnom odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Integrovanú územnú stratégiu Košického kraja 2022 - 2030 si môžete prezrieť TU. Fyzicky je dokument k dispozícii na nahliadnutie, robenie si výpisov, odpisov a kópií na vlastné náklady v budove Obecného úradu Sirník počas pracovných dní od 07:30 do 16:00 hod.


Zoznam aktualít: