Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dôležité - Dotácie na stravu - doplnenie

 30.07.2021

Vážení žiadatelia /zriaďovatelia o dotáciu,

napriek upozorneniu sme boli z MPSVR SR informovaní, že niektoré školy a zriaďovatelia usmerňujú rodičov detí vo veku 6 až 15 rokov, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, aby si namiesto tohto bonusu vybrali poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách.

Výklad zákona o dani z príjmov bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na zvýšený daňový bonus z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu, ostal zachovaný nárok na základný daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme opätovne požiadať, aby ste informovali rodičov v tejto veci v súlade s našimi usmerneniami a rodičov s nárokom na zvýšený daňový bonus na tieto skutočnosti upozornili s tým, že by malo byť v ich vlastnom záujme, aby uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne.  

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pekný deň.

S pozdravom

Ing. Ivana Vaňková

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok | Odbor sociálnych vecí

Urad prace

Trebišov | M.R. Štefánika 73/23 | 075 01 | Slovenská republika

Tel.: +421 056/2446 559| kl: 566  559

Ivana.Vankova@upsvr.gov.sk| https://www.upsvr.gov.sk/tv.html?page_id=240825


Zoznam aktualít: