Asfaltovanie - nový asfaltový koberec na cestách

"Revitalizácia verejných priestranstiev"


Fotogaléria klubu:

2028:

2027:

2026:

2025:

2024:

2023:

2022:

2020:

2019:

Archív:

Projekty realizované obcou Sirník: