Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 706)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
55-112023 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vincent Kačo
94.20 €
54-112023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z EF Odb.: Obec Sirník
Dod.: Environmenátlny fond
63 828 €
53-112023 zber a preprava zložiek komunálneho odpadu - použité jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
52-112023 zber a odvoz odpadu - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z MŠ Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
0 €
112023-3 nájom hrobového miesta č. 170 Odb.: Iveta Kandová
Dod.: Obec Sirník
20 €
51-112023 betónová dvojhrobka - hrobové miesto č. 170 na parcele č. 161/2 Odb.: Iveta Kandová
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
112023-2 nájom hrobového miesta č. 18a - dvojhrobka Odb.: Pavol Bálint
Dod.: Obec Sirník
20 €
50-112023 vypracovanie Návrhu územného plánu obce Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: URBAN studio, s. r. o.
9 890 €
49-112023 obstaranie návrhu územného plánu obce Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
2 200 €
48-112023 bezúročná účelová pôžička Odb.: Rastislav Hanik
Dod.: Obec Sirník
1 000 €
112023-1 nájom hrobového miesta č. 208 - dvojhrobka Odb.: Roman Roštáš
Dod.: Obec Sirník
20 €
47-102023 betónová dvojhrobka - hrobové miesto č. 208 na parc. č. 1477 Odb.: Roman Roštáš
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
46-102023 zber, preprava a zhodnotenie odpadu na určenom území - použité jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
45-102023 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IMPLEA a subjektom pri implementácii NP Spolu pre komunity, financovaného v rámci Programu Slovensko Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
44-102023 poskytnutie finančných prostriedkov za účelom financovania kapitálových výdavkov - realizácia Cyklotrasy Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Všeobecná úverová banka , a. s.
35 000 €
43-102023 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0 €
42-102023 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0 €
41-102023 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Podpora udržania pracovných návykov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0 €
40-102023 poistné Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0 €
39-102023 vyhotovenie lekárskeho posudku Odb.: Obec Sirník
Dod.: MUDr. Jela Machová
60 €
Generované portálom Uradne.sk