Gréckokatolícka cirkev


Oslávili sme chrámový sviatok s posvätením nového ikonostasu

Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ posvätil 8. augusta v úvode slávnostnej svätej liturgie nový ikonostas inštalovaný v Chráme Premenenia Pána v Sirníku, ktorý patrí do farnosti Cejkov. Zároveň v rámci nedeľnej slávnosti, ktorá bola oslavou chrámového sviatku, posvätil aj nové biele zástavy a obnovený exteriér chrámu.

Po úvodnom sprievode do chrámu a vstupných modlitbách, nasledovalo obliekanie archijereja a modlitby posvätenia ikonostasu a zástav.

Vo svojej homílii vladyka Cyril v duchu nedeľného evanjelia povzbudil k štedrosti, ktorá nie je rozdávaním z vlastného, ale dávaním toho, čo človek prijal od Boha.

V závere správca miestnej farnosti jerej Jaroslav Girovský vyjadril vďaku miestnych veriacich za podporu v ich snažení pri výstavbe ikonostasu vladykovi Cyrilovi i prítomnému protosynkelovi Košickej eparchie archimandritovi Jaroslavovi Lajčiakovi. Taktiež poďakoval mnohým dobrodincom, vďaka ktorým sa toto dielo podarilo.

Po myrovaní sa pred vchodom uskutočnila posviacka exteriéru a slávnosť zakončil sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

Slávnosti sa zúčastnil aj trebišovský protopresbyter protojerej Dušan Seman a farár farnosti Novosad jerej Vladimír Geletka, ktorý zhotovenie tohto ikonostasu započal. Účasť na slávnosti prijali aj miestny reformovaný farár Peter Kozár, bývalý reformovaný farár Tibor Demes a starosta obce Viktor Kalán.

Stolárske práce na ikonostase vyhotovil Miroslav Keba, drevorezby a zlátenie zabezpečoval Jozef Takáč a ikony napísal Peter Vereščák. Výstavbu ikonostasu výrazne podporila obec Sirník a  francúzska benefičná organizácia L’Œuvre d’Orient.

JG

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml. 


Chrám Premenenia Pána v Sirníku

Obec Sirník leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny a patrí do farnosti Cejkov v Trebišovskom protopresbyteráte.

V obci žije okolo 600 obyvateľov, z toho 70 gréckokatolíkov. V súčasnosti je farárom farnosti otec Mgr. Michal Fedič. Veriaci v Sirníku sa snažili postaviť chrám už skôr, pretože pôvodný chrám z roku 1933 bol priestorovo malý a väčšina veriacich chodila preto do okolitých dedín. No reálne sa o výstavbe začalo hovoriť v roku 2005. Prvé stavebné práce sa rozbehli v júni 2007. Novostavbu naprojektovala Ing. Jolana Lengyelová a stavebný dozor zabezpečovala Ing. Jana Rusková.

Stavba bola financovaná z milodarov veriacich, ale aj darov a príspevkov iných organizácií. Chrám rástol rýchlo, k čomu prispievali veriaci svojou obetou a túžbou, aby mohli Boží stánok čo najskôr užívať. Chrám bol dostavaný v roku 2009.

Je zasvätený sviatku Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Posviacka chrámu  sa uskutočnila 18. októbra 2009 vladykom Milanom Chauturom CSsR. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Novopostavený chrám je jednoloďový, zakončený polkruhovou svätyňou. Chrám dotvára aj klasická štvorhranná zvonica s dvomi zvonmi. Na sedlovej streche sa nachádza plechová krytina tehlovej farby. Vonkajšia fasáda chrámu je žltooranžovej farby. Vnútorné priestory chrámu poskytujú 100 miest na sedenie. V centre pozornosti vnútorného priestoru je pôvodný, teraz zrekonštruovaný bohostánok. Jednoduché vnútorné zariadenie dotvára nový krištáľový tereziánsky luster. Vo farnosti plánujú vyhotoviť ikonostas  aspoň so základným radom ikon a neskôr možno pribudnú ikony aj na stenách svätyne a hlavnej lode.

Mgr. Michal Fedič