Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Gréckokatolícka cirkev

Chrám Premenenia Pána v Sirníku

Obec Sirník leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny a patrí do farnosti Cejkov v Trebišovskom protopresbyteráte.

V obci žije okolo 600 obyvateľov, z toho 70 gréckokatolíkov. V súčasnosti je farárom farnosti otec Mgr. Michal Fedič. Veriaci v Sirníku sa snažili postaviť chrám už skôr, pretože pôvodný chrám z roku 1933 bol priestorovo malý a väčšina veriacich chodila preto do okolitých dedín. No reálne sa o výstavbe začalo hovoriť v roku 2005. Prvé stavebné práce sa rozbehli v júni 2007. Novostavbu naprojektovala Ing. Jolana Lengyelová a stavebný dozor zabezpečovala Ing. Jana Rusková.

Stavba bola financovaná z milodarov veriacich, ale aj darov a príspevkov iných organizácií. Chrám rástol rýchlo, k čomu prispievali veriaci svojou obetou a túžbou, aby mohli Boží stánok čo najskôr užívať. Chrám bol dostavaný v roku 2009.

Je zasvätený sviatku Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Posviacka chrámu  sa uskutočnila 18. októbra 2009 vladykom Milanom Chauturom CSsR. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Novopostavený chrám je jednoloďový, zakončený polkruhovou svätyňou. Chrám dotvára aj klasická štvorhranná zvonica s dvomi zvonmi. Na sedlovej streche sa nachádza plechová krytina tehlovej farby. Vonkajšia fasáda chrámu je žltooranžovej farby. Vnútorné priestory chrámu poskytujú 100 miest na sedenie. V centre pozornosti vnútorného priestoru je pôvodný, teraz zrekonštruovaný bohostánok. Jednoduché vnútorné zariadenie dotvára nový krištáľový tereziánsky luster. Vo farnosti plánujú vyhotoviť ikonostas  aspoň so základným radom ikon a neskôr možno pribudnú ikony aj na stenách svätyne a hlavnej lode.

Mgr. Michal Fedič