Népszámlálás, házak és lakások

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Informačná kampaň Štratistického úradu Slovenskej republiky

Formulár na sčítanie obyvateľov nájdete po kliknutí na nasledovný obrázok:

Informatívne video: https://vimeo.com/471290558

https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB: https://www.youtube.com/watch?v=f_IZpCRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.yuotube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9sTlačová správa 10 Košický kraj

Tlačová správa Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

Počet obyvateľov: 631
Muži: 302
Ženy:329

Zloženie obyvateľstva podľa:

a) veku

Vekové skupiny Muži Ženy Spolu
0-4 16 14 30
5-9 18 17 35
10-14 29 22 51
15-19 18 22 40
20-24 25 20 45
25-29 25 29 54
30-34 21 21 42
35-39 21 27 48
40-44 21 13 34
45-49 18 20 38
50-54 25 29 54
55-59 29 21 50
60-64 13 18 31
65-69 10 12 22
70-74 6 10 16
75-79 5 18 23
80-84 2 8 10
85-89 0 7 7
90-94 0 1 1
Spolu 302 329 631

b) vzdelania

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov
základné 159
učňovské (bez maturity) 97
stredné odborné (bez maturity) 66
úplné stredné učňovské (s maturitou) 15
úplné stredné odborné (s maturitou) 109
úplné stredné všeobecné 23
vyššie odborné 4
vysokoškolské bakalárske 6
vysokoškolské mag., inž., dokt. 24
vysokoškolské doktorandské  1
bez vzdelania 124
nezistené 3

c) náboženského vierovyznania

Náboženské vyznanie Počet obyvateľov
Rímskokatolícka cirkev 73
Gréckokatolícka cirkev 135
Pravoslávna cirkev 15
Evanjelická cirkev augsburgského vyznania 1
Reformovaná kresťanská cirkev 203
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 150
Kresťanské zbory 1
Ústredný zväz židovských náboženských obcí 1
Bahájske spoločenstvo 1
bez vyznania 36
nezistené 15

d) národnosti

Národnosť Počet obyvateľov
slovenská 469
maďarská 145
rómska 1
rusínska 1
česká 2
nezistená 1

e) materinského jazyka

Materinský jazyk Počet obyvateľov
slovesnký 352
maďarský 273
rómsky 1
rusínsky 3
český 1
nezistený 1

f) najčastejšie používaného jazyka na verejnosti

Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti Počet obyvateľov
slovenský 488
maďarský 122
rómsky 1
rusínsky 2
český 7
anglický 2
ostatné 1
nezistený 8


g) najčastejšie používaného jazyka v domácnosti

Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Počet obyvateľov
slovenský 354
maďarský 263
rómsky 1
rusínsky 2
český 1
ostatné 1
nezistený 9

h) počítačových znalostí

Počítačové znalosti Možnosti Počet obyvateľov
áno 307
Práca s textom nie 321
nezistené 3
áno 214
Práca s tabuľkami nie 411
nezistené 6
áno 290
Práca s elektronickou poštou nie 335
nezistené 6
áno 346
Práca s internetom nie 280
nezistené 5