A református egyház

Reformovaná cirkev predstavuje najpočetnejšiu skupinu, ktorá má viac ako 200 členov. Jej história siaha až do stredoveku do obdobia reformácie v prvej polovici 16. storočia. Prvý malý drevený kostolík si občania obce svojpomocne vybudovali až v roku 1790, dovtedy navštevovali bohoslužby v susednom Brehove. Výstavba súčasného kamenného kostola sa začala 27. júla 1816 a vysvätili ho v roku 1827. Väčšie opravy na ňom boli prevedené v povojnovom období v rokoch 1939 - 1952 a 1982 - 2016.

Cirkevný zbor obce Sirník patrí do VI. Východokošického seniorátu. Má postavenie materskej cirkvi, to znamená, že má právo na vlastného farára a faru. V súčasnosti bohoslužobnú činnosť vykonáva p. Mgr. Peter Kozár. Vedenie zboru tvoria presbyteri /Vojtech Ješo, Tibor Szineri, Ján Ješo, Viktor Kalán, Ján Krajník, Ladislav Benei, Viktor Ješo, Adrián Tobiáš, Alexander Parajoš, Katarína Demesová, Žaneta Hančikovská, Veronika Bálintová/ a na ich čele kurátor Arpád Gönci.