Elérhetőségek

Toto webové sídlo www.sirnik.sk spravuje Obec Sirník je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Sirník

Adresa:
Obecný úrad Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Sirník

IČO: 00331902

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Trebišov
Región: Južný Zemplín
Počet obyvateľov: 613
Rozloha: 582 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1067

Všeobecné informácie: info@sirnik.sk
Podateľňa: podatelna@sirnik.sk
Starosta: starosta@sirnik.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@sirnik.sk

Starosta obce: Viktor Kalán
Tel.: +421 907 660 755
e-mail: obecsirnik@trenet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 679 02 79

E-mail: sekretariat@sirnik.sk

Referentka OcÚ:
Tel.: +421 56 679 02 79

Kompetencie:
Obec Sirník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebným úradom a miestom pre doručovanie podaní v stavebnom konaní pre k. ú. Sirník je obec Sirník. Kompetencie stavebného úradu sú delegované na spoločný stavebný úrad Trebišov.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk