Óvoda

Materská škola
Garážová 157/19
076 03 Sirník

Riaditeľ: Kvetoslava Pástorová

tel.: 056/6790215

e-mail: mssirnik@zoznam.sk

Obec Sirník je zriaďovateľom Materskej  školy so sídlom na Ulici Garážovej č. 157/19.

Materskú školu v Sirníku navštevuje v každom školskom roku približne 20 žiakov.
Pedagogický zbor tvoria : Kvetoslava Pástorová - riaditeľka MŠ a učiteľka Viera Bodáková.
Pri Materskej škole funguje aj školská jedáleň. Hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠJ má na starosti  vedúca kuchyne p. Renáta Girmanová. Kuchárkou je p. Viera Szücsová a o poriadok sa stará p. Eva Tušaiová.

Hymna MŠ Sirník

V septembri sme nastúpili do našej školičky,

oddýchnutí a veselí, jak v úli včeličky.

Pozdravili sme kámošov, aj naše kámošky,

učiteľky Kvetku, Vierku aj malé detičky.

Niektoré si poplakali a chceli ísť domov,

teraz je z nich super parta na plný plyn, pohon.

Hrajeme sa, spievame si, učíme sa spolu,

máme radi nové veci, škôlkársku pohodu.

Nebojte sa, mamka, ocko, veď nám je tu dobre,

máme sa fajn, brušká plné a hlavne spokojné.

Thank you very much!

Text piesne: Viera Bodáková

Melódia: na nápev piesne Pec nám spadla...

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia

Grant poskytnutý Nadáciou Volkswagen Slovakia pre MŠ Sirník  je veľkým prínosom pre deti, kde hravou a nenútenou formou nadobudnú vedomosti a zručnosti o bezpečnosti na cestnej premávke. Táto forma vzdelávania významne prispeje k znižovaniu nehodovosti detí pri jazde na bicykli, kolobežke aj ako samotný chodec. Na našom novom dopravnom ihrisku si deti budú môcť vyskúšať svoje praktické  zručnosti počas týždňa Bezpečnosť na cestách, ktorý máme zapracovaný v Školskom vzdelávacom programe.

Videozáznam o celom projekte si môžte pozrieť cez link: