• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zvozový kalendár na I. polrok 2018

KALENDÁR ZVOZU  na rok 2018

Zdru

Obec: Sirník

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

 JÚN

1

     X

1

1

1

     X

1

     X

1

2

2

2

2

     X

2

2

      X

3

     PA

3

    X

3

     X

3

    KO

3

    

3

      X

4

    

4

    X

4

     X

4

4

4

5

5

5

   OO

5

5

     X

5

    KO

6

     X

6

6

   

6

6

     X

6

7

     X

7

7

7

     X

7

    

7

8

8

8

    

8

     X

8

     X

8

9

   

9

9

9

Ž+DSO

9

   

9

     X

10

    KO

10

    X

10

     X

10

10

   

10

     X

11

11

    X

11

     X

11

    

11

11

    SK

12

12

   SK

12

12

12

     X

12

13

      X

13

   

13

    KO

13

   

13

     X

13

   

14

      X

14

   

14

14

     X

14

14

15

15

15

15

     X

15

     KO

15

16

16

16

16

   

16

16

    X

17

17

     X

17

     X

17

17

17

    X

18

18

     X

18

     X

18

18

18

19

19

19

    PL

19

19

     X

19

20

     X

20

    KO

20

20

20

     X

20

21

     X

21

21

   

21

     X

21

    PL

21

22

    PL

22

22

22

     X

22

22

23

23

23

23

23

    

23

    X

24

    

24

    X

24

     X

24

    KO

24

24

    X

25

25

    X

25

     X

25

25

25

26

26

26

26

26

     X

26

   KO

27

     X

27

27

27

27

     X

27

28

     X

28

28

   

28

     X

28

28

29

29

29

     X

29

29

30

    KO

30

     X

30

    PA

30

30

     X

31

31

     X

31

PA    –   papier          *  Odpad vyložte pred dom najneskôr do 6,30 hod.

PL    –   plasty           *  Plasty +VKM – plasty + obaly z mlieka, džúsov a podobne – vyčistené

Plasty nebudú odobrané, pokiaľ nebudú plastové fľaše sploštené               SK    –   sklo      Ž       –   železo       KO   –   komunálny odpad

OO    –   objemný odpad

DSO –   drobný stavebný odpad

EL – elektroodpad a problémové látky

Separovaný odpad Vám nebude odobraný pokiaľ bude obsahovať prímesi iného odpadu

Zoznam aktualít

Oznámenie o povinnosti majiteľov psov zabezpečiť označenie psov transpondéromOznámenie o povinnosti majiteľov psov zabezpečiť označenie psov transpondérom
Zber elektroodpadu - september 2018Zber elektroodpadu - september 2018
Európsky týždeň mobilityEurópsky týždeň mobility
Súťaž v love rýb - A nagy HO-HO-Horgász versenySúťaž v love rýb - A nagy HO-HO-Horgász verseny
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Postavenie a pôsobnosť DHZO v IZS a spolupráca s HaZZPostavenie a pôsobnosť DHZO v IZS a spolupráca s HaZZ
Lov rýb - rozpisLov rýb - rozpis
Verejná vyhláška RUVZ na doočkovanie proti osýpkamVerejná vyhláška RUVZ na doočkovanie proti osýpkam
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Informácia o projekte OP KŽP RovinaPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Informácia o projekte OP KŽP Rovina
Zvozový kalendár na II. polrok 2018Zvozový kalendár na II. polrok 2018
1 2 ... 11 [>]

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: