• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Opatrenia KSK v autobusovej doprave - COVID 19

Milé starostky a starostovia, primátorky a primátori,

iste aj vás mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu postavila do pozície, že musíte robiť mimoriadne rozhodnutia. Pre Košický samosprávny kraj je jedným z takýchto rozhodnutí zmena v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy. Radi by sme vás informovali, že prvú zmenu v tejto oblasti zavádzame s účinnosťou od štvrtka 26. marca 2020.

Vzhľadom na to, že školy v kraji a aj mnohé iné inštitúcie sú až do odvolania zatvorené, od 13. marca 2020 premáva prímestská autobusová doprava v prázdninovom režime. Znamená to, že autobusy jazdia 88,8 % kilometrov z prevádzkového režimu, ktorý je počas školského roka. Pri aktuálnej prázdninovej prevádzke prímestskej autobusovej dopravy evidujeme 56,5% pokles tržieb oproti bežným prázdninovým dňom, čo znamená úbytok tržieb viac ako 20-tisíc eur denne a znížený počet cestujúcich o takmer 29-tisíc denne.

Keďže je reálny predpoklad, že obdobie, v ktorom bude znížený dopyt obyvateľstva po mobilite, bude trvať dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo, hrozí objednávateľom (Košickému a Prešovskému samosprávnemu kraju) nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti.

Z toho dôvodu IDS Východ, s.r.o. odporučila pripraviť v spolupráci s odbormi dopravy na obidvoch krajských úradov a autobusovými dopravcami takzvaný mimoriadny cestovný poriadok prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy. Úprava dopravných služieb bude realizovaná v dvoch fázach. Od štvrtka 26.3.2020 prechádzame na  prázdninový režim s obmedzením 156 autobusových spojov v celkovej dĺžke 4 834 kilometrov. Zrušili sme spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. Obmedzené sú autobusové linky s minimálnym využitím, alebo linky na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. Dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami zostáva zabezpečená.

V druhej fáze plánujeme zaviesť od 1. apríla 2020 mimoriadny cestovný poriadok, ktorý sa bude vzťahovať na Košický aj Prešovský samosprávny kraj. Jeho základom je prázdninový cestovný poriadok, ktorý umožní cestujúcim dopravu do zamestnania. Jednotlivé autobusové spoje budú obmedzované pri zohľadnení aktuálneho počtu cestujúcich. Predpokladáme, že počet kilometrov sa oproti prázdninovému režimu zníži o 30%. Radi by sme vás ubezpečili, že minimálna obslužnosť zostane zachovaná. Verejnosť bude o konečnej podobe mimoriadneho cestovného poriadku informovaná prostredníctvom internetu (www.cp.sk, webových stránok autobusových dopravcov – www.eurobus.sk  a www.arriva.sk), priamo na autobusových zastávkach, aj prostredníctvom obcí.

Ak by ste mali ďalšie otázky k zmenám cestovných poriadkov v závere listu pripájame kontakty, na ktorých môžete získať viac informácií.

Ďakujeme za pochopenie. Verím, že túto mimoriadnu situáciu zvládneme k spokojnosti všetkých.

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

IDS Východ s.r.o.

idsvychod@idsvychod.sk

eurobus, a.s.

eurobus@eurobus.sk

055/6785240

Rožňava:

0907 997 584

0907 930 886

Spišská Nová Ves:

053/4421154

053/4173138

Košice:

0915 752 224

Zmeny v cestovnom poriadku spoločnosti eurobus nájdete na tejto adrese:

https://www.eurobus.sk/novinky/obmedzenia-spojov/

ARRIVA Michalovce

0915 733 733 (zákaznícka podpora)

informacie@arriva.sk

Zmeny v cestovnom poriadku spoločnosti ARRIVA Michalovce nájdete na tejto adrese:

https://arriva.sk/michalovce/obmadzenie-spojov-od-26-3-2020/

Odbor dopravy Úradu  KSK

doprava@vucke.sk

S úctou

PhDr. Anna Heribanová

Kancelária predsedu

Vedúca organizačného oddelenia

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66  KošiceZoznam aktualít

Zmena cien vody a oznámenie vykonávania odpočtovZmena cien vody a oznámenie vykonávania odpočtov
Invázne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhyInvázne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhy
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a ver. kanalizáciíOznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a ver. kanalizácií
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapaIntegrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapa
Výzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. KucanyVýzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. Kucany
Výzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. SirníkVýzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. Sirník
Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19
Zber elektroodpadu - 29.04.2020Zber elektroodpadu - 29.04.2020
Obecné zastupiteľstvo - 23.04.2020Obecné zastupiteľstvo - 23.04.2020
Integrované zar. na nakl. s odpadmi - IV. etapaIntegrované zar. na nakl. s odpadmi - IV. etapa
1 2 ... 18 [>]

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: