• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Plán udržateľnej mobility KSK

Návrh strategického dokumentu spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.htmlInformácia pre verejnosť

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 27.02.2020 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26  Košice

denisa.horenska@minv.sk

tel,: 055 / 6001 225

Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.OZNÁMENIE

Obecný úrad v Sirníku oznamuje, že Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/

Vyvesené na úradnej tabuli: 07.02.2020

Zvesené z úradnej tabule: 28.02.2020

    Zverejnené: 07.02.2020 

Zoznam aktualít

Upozornenie pre seniorovUpozornenie pre seniorov
OZNAM vodárenskej spoločnostiOZNAM vodárenskej spoločnosti
Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19
Dobrovoľnícka pomoc pre Ekumenickú pastoračnú službu Dobrovoľnícka pomoc pre Ekumenickú pastoračnú službu
Zápis do MŠ Sirník na šk. r. 2020/2021Zápis do MŠ Sirník na šk. r. 2020/2021
Zápis do 1. ročníka ZŠZápis do 1. ročníka ZŠ
Organizovanie pohrebných obradov (COVID-19)Organizovanie pohrebných obradov (COVID-19)
Informácia Slovenskej pošty k zmenám v poštových službách - COVID-19Informácia Slovenskej pošty k zmenám v poštových službách - COVID-19
Odporúčania Štátnej veterinárnej a potravinovej správy - COVID 19Odporúčania Štátnej veterinárnej a potravinovej správy - COVID 19
Opatrenia KSK v autobusovej doprave - COVID 19Opatrenia KSK v autobusovej doprave - COVID 19
1 2 ... 17 [>]

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: