• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Plán udržateľnej mobility KSK

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Sirníku oznamuje, že záverečné stanovisko k navrhovanému dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" je zverejnený na úradnej tabuli obce Sirník.

Nahliadnuť doň, robit z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie môžete počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Sirníku.

Zverejnené: 29.06.2020Návrh strategického dokumentu spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.htmlInformácia pre verejnosť

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 27.02.2020 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26  Košice

denisa.horenska@minv.sk

tel,: 055 / 6001 225

Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.OZNÁMENIE

Obecný úrad v Sirníku oznamuje, že Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/

Vyvesené na úradnej tabuli: 07.02.2020

Zvesené z úradnej tabule: 28.02.2020

    Zverejnené: 07.02.2020 

Zoznam aktualít

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠVýberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Zverejnené: 01.07.2020
Plán udržateľnej mobility KSKPlán udržateľnej mobility KSK
Povinnosť občana pri návrate zo zahraničiaPovinnosť občana pri návrate zo zahraničia
Aktuálne - Africký mor ošípaných 2020Aktuálne - Africký mor ošípaných 2020
Oznámenie - statická  zaťažovacia skúška mosta cez rieku OndavuOznámenie - statická zaťažovacia skúška mosta cez rieku Ondavu
Zmena cien vody a oznámenie vykonávania odpočtovZmena cien vody a oznámenie vykonávania odpočtov
Invázne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhyInvázne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhy
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a ver. kanalizáciíOznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a ver. kanalizácií
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapaIntegrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapa
Výzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. KucanyVýzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. Kucany
1 2 ... 18 [>]

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Reklama: