• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor" v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor"

Príloha č. 1 k Výzve - Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 k Výzve - Výkaz výmer

Príloha č. 3 k Výzve - Návrh na plnenie kritériá

Príloha č. 4 k Výzve - Zoznam ekvivalentov

Príloha č. 5 k Výzve - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 k Výzve - Návrh zmluvy o dielo

Zverejnené dňa 18.07.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - Obecná komunitná budova


Výzva - Obecná komunitná budova

Súťažné podklady - link - Obecná komunitná budova

Návrh ZoD - Obecná komunitná budova

Zverejnené: 02.11.2017
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materská škola - rekonštrukcia a prístavba

Prílohy k výzve:

Výkaz výmer

Návrh Zmluvy o dielo

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: