• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: Mládežnícky fitness areál

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Identifikačné údaje

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 - Výkaz výmer

Príloha č. 5 - ČV o pravdivosti a úplnosti

Príloha č. 6 - ČV o neuložení zákazu

Príloha č. 7 - ČV ku konfliktu záujmov

Príloha č. 8 - PD

Zverejnené: 13.11.2019Výzva na predkladanie ponuky - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky: "Technika - Zberný dvor" v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponuky  - "TECHNIKA - ZBERNÝ DVOR"

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk - Špecifikácia ponúkaného tovaru

Zverejnené: 17.06.2019Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Návrh na plnenie kritériá

Položkový rozpočet

Technická špecifikácia

Návrh - Zmluva o dielo

Zverejnené: 23.10.2018Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku


Výzva na predkladanie ponúk  "Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku

Zverejnené:08.10.2018


Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku

Výzva na predkladanie ponúk "Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku"

Zverejnené: 31.08.2018


Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponúk "Výstavba detského ihriska v obci Sirník"

Príloha č. 1 - Položkový rozpočet

Príloha č. 2 - Technická špecifikácia

Návrh na plnenie kritérií - formulár

Návrh Zmluvy o dielo

Zverejnené dňa: 31.08.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor" v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor"

Príloha č. 1 k Výzve - Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 k Výzve - Výkaz výmer

Príloha č. 3 k Výzve - Návrh na plnenie kritériá

Príloha č. 4 k Výzve - Zoznam ekvivalentov

Príloha č. 5 k Výzve - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 k Výzve - Návrh zmluvy o dielo

Zverejnené dňa 18.07.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - Obecná komunitná budova


Výzva - Obecná komunitná budova

Súťažné podklady - link - Obecná komunitná budova

Návrh ZoD - Obecná komunitná budova

Zverejnené: 02.11.2017
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materská škola - rekonštrukcia a prístavba

Prílohy k výzve:

Výkaz výmer

Návrh Zmluvy o dielo

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: