• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia:

Hlavná obálka

Sprievodná správa a súhrnná technická správa

Zoznam výkresov

101-situácia-BP-časť1-297_1890_11

102-situácia-NS-časť1-297_1890_12

103-rezy-časť1-297_480_13

104-uličná vpusť ACO S 300K-A3_14

105-kanal.šachta-časť 1-A3_15

106-situácia-BP-časť2-297_1890_16

107-situácia-NS-časť2-297_1890_17

108-rezy-časť2-297_1050_18

109-žľab ACO MONOBLOCK RD 150 V-časť 2-A3_19

110-kanal.šachta-časť 2-A3_20

111-uličná vpusť ACO S 300K-časť 2-A3_21

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 k výzve - Návrh na plnenie kriteria

Príloha č. 4 k výzve - Zoznam ekvivalentov

Príloha č. 5 k výzve - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 k výzve - Návrh zmluvy o dielo

Zverejnené dňa 14.04.2020Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: Mládežnícky fitness areál

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Identifikačné údaje

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 - Výkaz výmer

Príloha č. 5 - ČV o pravdivosti a úplnosti

Príloha č. 6 - ČV o neuložení zákazu

Príloha č. 7 - ČV ku konfliktu záujmov

Príloha č. 8 - PD

Zverejnené: 13.11.2019Výzva na predkladanie ponuky - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky: "Technika - Zberný dvor" v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponuky  - "TECHNIKA - ZBERNÝ DVOR"

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk - Špecifikácia ponúkaného tovaru

Zverejnené: 17.06.2019Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Návrh na plnenie kritériá

Položkový rozpočet

Technická špecifikácia

Návrh - Zmluva o dielo

Zverejnené: 23.10.2018Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku


Výzva na predkladanie ponúk  "Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku

Zverejnené:08.10.2018


Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku

Výzva na predkladanie ponúk "Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku"

Zverejnené: 31.08.2018


Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Výzva na predkladanie ponúk "Výstavba detského ihriska v obci Sirník"

Príloha č. 1 - Položkový rozpočet

Príloha č. 2 - Technická špecifikácia

Návrh na plnenie kritérií - formulár

Návrh Zmluvy o dielo

Zverejnené dňa: 31.08.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor" v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor"

Príloha č. 1 k Výzve - Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 k Výzve - Výkaz výmer

Príloha č. 3 k Výzve - Návrh na plnenie kritériá

Príloha č. 4 k Výzve - Zoznam ekvivalentov

Príloha č. 5 k Výzve - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 k Výzve - Návrh zmluvy o dielo

Zverejnené dňa 18.07.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - Obecná komunitná budova


Výzva - Obecná komunitná budova

Súťažné podklady - link - Obecná komunitná budova

Návrh ZoD - Obecná komunitná budova

Zverejnené: 02.11.2017
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materská škola - rekonštrukcia a prístavba

Prílohy k výzve:

Výkaz výmer

Návrh Zmluvy o dielo

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Reklama: