• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Správa nezávislého audítora
Zverejnené: 05.12.2018
(268.1 kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
zverejnené dňa 28.11.2018
(2185.57 kb)
Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO
Zverejnené: 28.11.2018
(851.57 kb)
(479.04 kb)
(360.4 kb)
(1652.77 kb)
(548.87 kb)
(16.03 kb)
(404.17 kb)
Pracovné materiály XXIX OZ 3. časť
zverejnené dňa 14.09.2018
(2331.71 kb)
Pracovné materiály XXIX OZ 2. časť
zverejnené dňa 14.09.2018
(7525.22 kb)
Pracovné materiály XXIX OZ 1. časť
zverejnené dňa 14.09.2018
(1575.52 kb)
(336.63 kb)
(439.98 kb)
(568.7 kb)
Zápisnica z XXVII. zasadnutia OZ Sirník
zverejnené dňa 07.08.2018
(370.36 kb)
Uznesenia z XXVII. zasadnutia OZ Sirník
Uznesenia podpísané a zverejnené dňa 07.08.2018
(527.74 kb)
(379.04 kb)
(423.39 kb)
(310.93 kb)
(238.45 kb)
(178.28 kb)
(457.19 kb)
(3124.78 kb)
(302.5 kb)
(215.48 kb)
(55.87 kb)
(228.14 kb)
(38.17 kb)
Informácia o projekte OP KŽP Rovina
zverejnené dňa 16.07.2018
(101.55 kb)
(427.89 kb)
Záverečný účet obce za rok 2017
Zverejnené:24.05.2018
(1041.99 kb)
Oznam
Zverejnené: 17.05.2018
(258.69 kb)
Oznam - OR PZ Trebišov
Zverejnené: 04.05.2018
(172.49 kb)
Zhromaždenie obyvateľov - pozvánka
Zverejnené: 13.04.2018
(326.89 kb)
(975.07 kb)
(430.3 kb)
Návrh Rozpočtu obce na rok 2018
Zverejnené: 30.11.2017
(2371.36 kb)
(538.95 kb)
Výzva - Obecná komunitná budova
Zverejnené: 02.11.2017
(81.5 kb)
(97.05 kb)
(117 kb)
Obchodná verejná súťaž
Výzva na podanie cenovej ponuky zverejnenej dňa 18.10.2017
(332.61 kb)
(1110.56 kb)
(2558.64 kb)
(301.17 kb)
Výberové konanie
výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka v obci Sirník
(676.58 kb)
(881.8 kb)
(496.56 kb)
Pozvánka - Dolný tok Ondavy
Zverejnené: 19.04.2017
(39.71 kb)
Pozvánka - Dolný tok Ondavy 2.
Zverejnené: 19.04.2017
(45.06 kb)
Mapa - Dolný tok Ondavy
Zverejnené: 19.04.2017
(2846.37 kb)
Zoznam parciel - register E
Zverejnené: 19.04.2017
(20.79 kb)
Zoznam parciel - register C
Zverejnené: 19.04.2017
(12.99 kb)
(4133 kb)
PHSR Sirník - 2016 - 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sirník na roky 2016 - 2022
(1657.71 kb)
Dodatok správy audítora - rok 2015
Zverejnené: 21.12.2016
(577.9 kb)
Správa audítora - rok 2015
Zverejnené: 21.12.2016
(666.58 kb)
Cyklotrasa Ondava
Zverejnené: 15.12.2016
(3960.71 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 4
Zverejnené: 15.12.2016
(400.52 kb)
(433.35 kb)
(241.52 kb)
(300.43 kb)
(273.72 kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Zverejnené: 01.12.2016
(4343.22 kb)
(3177.51 kb)
(275.24 kb)
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Zverejnené 08.02.2016
(1765.88 kb)
(1716.6 kb)
(245.66 kb)
List premiérovi SR
List premiérovi SR
(1162.15 kb)
Sprievodný list k listu premiérovi - úrad vlády
Sprievodný list k listu premiérovi - úrad vlády
(234.03 kb)
Sprievodný list k listu premiérovi - ZMOS
Sprievodný list k listu premiérovi - ZMOS
(241.73 kb)
(1288.78 kb)
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník I.
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník I.
(5560.31 kb)
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník II.
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník II.
(8097.41 kb)
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník III.
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník III.
(3990.86 kb)
Návrh na priemyselný park v obci Sirník IV.
Návrh na priemyselný park v obci Sirník IV.
(1420.81 kb)
(101.48 kb)
(362.11 kb)
(437.58 kb)

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: