• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:
Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Hraň


Pracovná doba :
Pondelok - Piatok 
7.30 - 16.00 hod.
12.00 - 13.00 Obedňajšia prestávka

Telefón: 00421 056/6790279
E-mail: info@sirnik.sk
             obecsirnik@trenet.sk


Starosta: Viktor Kalán

Zástupca starostu: Mgr. Branislav Maďar

Referentka : Klára Krajníková


Poslanci OZ:

Arpád Kačo
Bc. Monika Hangyáková
Ján Levkiv
Mgr. Branislav Maďar - zástupca starostu obce
Mgr. Valéria Nagyová
Jana Volčková
Mgr. Marcel Zelvay


Kontrolór: Ing. František Feďák
Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Sirník www.sirnik.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené obci výlučne klasickou poštou.
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.


Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: