• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Obec

Obec Sirník

Demografia   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 611
  muži 299
  ženy 312
Predproduktívny vek (0-14) spolu 104
Produktívny vek (15-54) ženy 168
Produktívny vek (15-59) muži 199
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 140
Počet sobášov 1
Počet rozvodov 1
Počet živonarodených spolu 6
  muži 3
  ženy 3
Počet zomretých spolu 6
  muži 1
  ženy 5
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -14
  muži -1
  ženy -13

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Futbalové ihrisko
 • Multifunkčné ihrisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu a elektrickej energie
 • Základná škola
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika 

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Reklama: