• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.sirnik.sk spravuje Obec Sirník je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).


Správca obsahu

Obec Sirník

Adresa:
Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Sirník

IČO: 00 331 902


Úradné hodiny na Obecnom úrade v Sirníku:

Pondelok  7:30 – 12:00      13:00 - 16:00
Utorok 7:30 – 12:00      13:00 - 16:00
Streda 7:30 – 12:00      13:00 - 16:00
Štvrtok 7:30 – 12:00      13:00 - 16:00
Piatok  7:30 – 12:00      13:00 - 16:00Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Južný Zemplín
Počet obyvateľov: 616
Rozloha: 582 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1403
Všeobecné informácie: info@sirnik.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@sirnik.sk
Podateľňa: podatelna@sirnik.sk

Starosta: Viktor Kalán, mobil: 0907 660 755,  e-mail: starosta@sirnik.sk, obecsirnik@trenet.sk

Sekretariát:
Referentka: Klára Krajníková
Tel/Fax:
056/6790279
Mobil.: 0908 047636
E-mail: sekretariat@sirnik.sk, krajnikovaklara@centrum.sk


Zamestnanci OcÚ:
Marta Volčková
Telefón: 056/6790279
E-mail: marta.volckova@sirnik.dcom.skKompetencie:
Obec Sirník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Sirník je zriadený na Mestskom úrade v Trebišove.

Samostatný odborný referent: Ing. Oľga Kačinetzová , tel . 056 6713323

Úradné hodiny Stavebného úradu v Trebišove:

Pondelok  8:00 – 12:00      13:00 - 14:30
Utorok  8:00 – 12:00      13:00 - 14:30
Streda  8:00 – 12:00      13:00 - 14:30
Štvrtok  8:00 – 12:00      13:00 - 14:30
Piatok  8:00 – 12:00      13:00 - 14:30


Dôležité telefónne čísla:

Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Polícia: 158, 112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) odstraňovanie následkov dopravných nehôd:154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154

Fontos elérhetőségek:

Tűzoltóság, rendőrség: 112
Tűzoltóság: 150, 112
Mentőszolgálat: 155, 112
Rendőrség: 158, 112
Városi rendőrség: 159
Baleseti szolgálat: 0123
Légi mentőszolgálat: 18 155
Hegyi mentőszolgálat: 18 300
Úti mentőszolgálat (SČK) baleset kővetkezményeinek eltávolítása:154
Baleseti és szükségszolgálat járművezetőknek: 18 128, 18 154
Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: