• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby zo dňa 05.05.2020

Zverejnené: 06.05.2020Prvé sväté prijímanie


Pane Ježišu,
Ty si povedal:
„Blažení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha."          V nedeľu 12. mája 2013 v chráme Premenenia Pána v Sirníku prvýkrát v živote zavítal Kristus do ôsmych srdiečok prvoprijímajúcich detí z filiálnych obcí Sirník a Hraň.
         Prvé sväté prijímanie je krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý s radosťou očakávali nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodiča a vlastne celé rodiny. Spomienky na túto udalosť vždy zohrejú dušu a srdce človeka a pomáhajú aj pri prekonávaní prekážok a ťažkostí každodenného života.

        Dojímavý bol samotný začiatok slávnostnej svätej liturgie, keď do krásne vyzdobeného chrámu vošiel sprievod detí na čele s duchovnými otcami Vladimírom Geletkom a Stanislavom Činčarom.  Otec Vladimír v kázni s láskou prehovoril do sŕdc detí, rodičov i ostatných prítomných a apeloval na nich, aby si aj po skončení tejto slávnosti zachovali svoje čisté srdiečka.

Po homílii si deti obnovili krstné sľuby tým, že odpovedali na kladené otázky a vyznávali svoju vieru.

        Na záver odovzdal pán farár deťom na pamiatku pamätné listiny, ktoré im majú pripomínať, to čo im hovoril počas celej prípravy, že týmto dňom sa nič nekončí, ale život s Ježišom práve začal a pokračuje každý deň.

Vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek troškou prispeli na prípravu a priebeh tejto krásnej slávnosti.

      Našim prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že čokoľvek ich v živote postihne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý život. Aby v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v tento deň, pristupovali ku každému svätému prijímaniu.

Všetci si úprimne želajme, aby každá ich cesta za Pánom Ježišom bola vždy plná nadšenia a očakávania, tak ako v deň ich prvého svätého prijímania.

Prvoprijímajúce deti:


• Kristián Demeter, Hraň
• Ema Pustaiová, Hraň
• Bianka Kalánová, Sirník
• Eliška Kalánová, Sirník
• Patrik Lasek, Sirník
• Sára Laseková, Sirník
• Dávid Mihajlo, Hraň
• Daniel Volčko, Sirník

     

POSVIACKA NOVÉHO GRÉCKOKATOLÍCKEHO CHRÁMU


Obyvatelia Sirníka, ľudia zo susedných obcí, Trebišova, ale i zahraničia sa dňa 18. októbra 2009 stretli na spoločnom mieste, aby oslávili dokončenie – posvätenie nového gréckokatolíckeho chrámu.

Na svätej liturgii a posvätení nového chrámu sa spolu s arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ a  vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, zúčastnili aj štátni predstavitelia, kňazi trebišovského dekanátu a kňazi, ktorí v Sirníku pôsobili.

K čestným hosťom patrili aj veriaci Reformovanej cirkvi v Sirníku so svojim farárom pánom Tiborom Demešom.

Medzi hosťami boli aj cudzinci z Maďarska, Rumunska a Poľska.

Významnými hosťami boli aj predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda a exminister financií Ivan Mikloš (SDKÚ).Ich prítomnosť nijakým spôsobom nenarúšala priebeh liturgie a nepútala príliš veľkú pozornosť ľudí.

Po vysvätení chrámu bolo pre všetkých zúčastnených pripravené občerstvenie, ktoré sa skrývalo pod veľkými dáždnikmi. Tie svedčali o dobrej organizácii aj v prípade daždivého počasia. V chladnom počasí potešil hostí teplý čaj a káva. Nechýbali ,,východniarske holúbky“ teda plnená kapusta, či zákusky. Veriacim prialo aj počasie. Napriek tomu, že posledné dni boli upršané, v nedeľu sa v Sirníku vyjasnilo.Chrám Premenenia Pána v Sirníku

         Obec Sirník leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny a patrí do farnosti Cejkov v          Trebišovskom protopresbyteráte.
V obci žije okolo 600 obyvateľov, z toho 70 gréckokatolíkov. V súčasnosti je farárom farnosti otec Mgr. Michal Fedič. Veriaci v Sirníku sa snažili postaviť chrám už skôr, pretože pôvodný chrám z roku 1933 bol priestorovo malý a väčšina veriacich chodila preto do okolitých dedín. No reálne sa o výstavbe začalo hovoriť v roku 2005. Prvé stavebné práce sa rozbehli v júni 2007. Novostavbu naprojektovala Ing. Jolana Lengyelová a stavebný dozor zabezpečovala Ing. Jana Rusková.
Stavba bola financovaná z milodarov veriacich, ale aj darov a príspevkov iných organizácií. Chrám rástol rýchlo, k čomu prispievali veriaci svojou obetou a túžbou, aby mohli Boží stánok čo najskôr užívať. Chrám bol dostavaný v roku 2009.

Je zasvätený sviatku Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Posviacka chrámu  sa uskutočnila 18. októbra 2009 vladykom Milanom Chauturom CSsR. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Novopostavený chrám je jednoloďový, zakončený polkruhovou svätyňou. Chrám dotvára aj klasická štvorhranná zvonica s dvomi zvonmi. Na sedlovej streche sa nachádza plechová krytina tehlovej farby. Vonkajšia fasáda chrámu je žltooranžovej farby. Vnútorné priestory chrámu poskytujú 100 miest na sedenie. V centre pozornosti vnútorného priestoru je pôvodný, teraz zrekonštruovaný bohostánok. Jednoduché vnútorné zariadenie dotvára nový krištáľový tereziánsky luster. Vo farnosti plánujú vyhotoviť ikonostas  aspoň so základným radom ikon a neskôr možno pribudnú ikony aj na stenách svätyne a hlavnej lode.
Mgr. Michal Fedič

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Reklama: