• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

dokumenty

(22.57 kb)
(7187.58 kb)
(318.02 kb)
(179.52 kb)
Polgári védelem - Tudnivalók vészhelyzet esetén
zverejnené dňa / közzétéve 04.12.2019
(7996.92 kb)
Polgári védelem - Mit kell tenni veszély esetén
zverejnené dňa / közzétéve 04.12.2019
(211.89 kb)
Polgári védelem - Viselkedés kánikula esetén
zverejnené dňa / közzétéve 04.12.2019
(180.18 kb)

Úradná tabuľa

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Zverejnené: 01.07.2020
(418.55 kb)
(494.27 kb)
Postup - návrat zo zahraničia
Zverejnené: 24.06.2020
(418.83 kb)
(508.38 kb)
Opatrenia AMO
Zverejnené: 17.06.2020
(871.63 kb)
(461.3 kb)
(429.39 kb)
(822.68 kb)
(418.33 kb)
Opatrenie UVZ SR č. OLP/3796/2020
Zverejnené: 06.05.2020
(107.84 kb)
Pozvánka na XII. zasadnutie OZ - 07.05.2020
zverejnené dňa 05. 05. 2020
(427.87 kb)
(312.11 kb)
(388.32 kb)
Opatrenie č. OLP/133551/2020
Zverejnené: 22.04.2020
(108.01 kb)
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP1335412020
zverejnené dňa 21. 04. 2020
(163.42 kb)
(566.99 kb)
(367.02 kb)
(376.58 kb)
Opatrenie UVZ SR č. OLP/2777/2020
Zverejnené: 30.03.2020
(226.65 kb)
(399.39 kb)
(410.41 kb)
Zoznam karanténnych centier
zverejnené dňa 27.03.2020
(101.85 kb)
(696.14 kb)
Pozvánka na X. zasadnutie OZ - 30.03.2020
zverejnené dňa 27.03.2020
(422.64 kb)
Informácia Slovenskej pošty
Zverejnené: 26.03.2020
(246.09 kb)
(1633.87 kb)
(536.3 kb)
(341.69 kb)
(407.97 kb)
(452.04 kb)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - OLP/2640/2020
Zverejnené: 19.03.2020, ruší sa opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020
(906.88 kb)
(405.61 kb)
(340.54 kb)
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP25762020
zverejnené dňa 16.03.2020
(3903.75 kb)
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP25672020
zverejnené dňa 16.03.2020
(2179.37 kb)
Usmernenie pre obce - koronavírus
zverejnené dňa 09.03.2020
(285.36 kb)
(278.93 kb)
(253.51 kb)
(270.14 kb)
Výročná správa Obce Sirník za rok 2018
zverejnené dňa 17.12.2019
(868.85 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
zverejnené dňa 16.12.2019
(59.67 kb)
(759.83 kb)
Pozvánka na IX. zas. OZ dňa 17.12.2019
zverejnené dňa 10.12.2019
(427.78 kb)
(2892.94 kb)
(220.87 kb)
Informácia - Autobusová doprava
Zverejnené: 07.10.2019
(1791.12 kb)
Zber elektroodpadu
Zverejnené: 19.09.2019
(520.62 kb)
(424.59 kb)
Rozpočtové opatrenie č.2/2019
zverejnené dňa 16.09.2019
(49.92 kb)
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019
zverejnené dňa 16.09.2019
(203.65 kb)
(746.62 kb)
(463.22 kb)
Plán udržateľnej mobility KSK
Zverejnené: 19.06.2019
(3983.08 kb)
(7475.59 kb)
(6830.6 kb)
(423.46 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019
zverejnené dňa 12.06.2019
(699.81 kb)
(746.59 kb)
(213.71 kb)
(1093.11 kb)
(375.19 kb)
Zvoz elektroodpadu - 13.05.2019
Zverejnené: 09.05.2019
(515.46 kb)
Verejná vyhláška - oznámenie
Zverejnené: 03.05.2019
(292.24 kb)
(268.99 kb)
(333.84 kb)
Pozvánka na VI. zasadnutie OZ 10.04.2019
zverejnené dňa 03.04.2019
(324.32 kb)
(184.51 kb)
(270.27 kb)
(4763.37 kb)
Program odpad. hospodárstva obce Sirník na roky 2016 - 2020
Schválené OZ - II. zasadnutie OZ 14.12.2018
(391.15 kb)
(264.93 kb)
Kandidáti na prezidenta SR 2019
zverejnené dňa 25.02.2019
(224.29 kb)
(492.6 kb)
Návrh - štatút obce
zverejnené dňa 18.02.2019
(469.77 kb)
Návrh - VZN o podmienkach držania psov
zverejnené dňa 18.02.2019
(400.5 kb)
(384.81 kb)
(497.93 kb)
(460.79 kb)
(413.1 kb)
(2984.14 kb)
(331.45 kb)
Publicita - Zlepšovanie podmienok...
Aktualizované: 25.01.2019
(254.32 kb)
(95.2 kb)
(1261.37 kb)
(259.9 kb)
(233.48 kb)
Zápisnica z UZ OZ z 05.12.2018
zverejnené dňa 14.12.2018
(312.34 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
zverejnené dňa 12.12.2018
(335.72 kb)
(7740.87 kb)
(268.75 kb)
Správa nezávislého audítora
Zverejnené: 05.12.2018
(268.1 kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
zverejnené dňa 28.11.2018
(2185.57 kb)
Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO
Zverejnené: 28.11.2018
(851.57 kb)
(479.04 kb)
(360.4 kb)
(1652.77 kb)
(548.87 kb)
(16.03 kb)
(404.17 kb)
Pracovné materiály XXIX OZ 3. časť
zverejnené dňa 14.09.2018
(2331.71 kb)
Pracovné materiály XXIX OZ 2. časť
zverejnené dňa 14.09.2018
(7525.22 kb)
Pracovné materiály XXIX OZ 1. časť
zverejnené dňa 14.09.2018
(1575.52 kb)
(336.63 kb)
(439.98 kb)
(568.7 kb)
Zápisnica z XXVII. zasadnutia OZ Sirník
zverejnené dňa 07.08.2018
(370.36 kb)
Uznesenia z XXVII. zasadnutia OZ Sirník
Uznesenia podpísané a zverejnené dňa 07.08.2018
(527.74 kb)
(379.04 kb)
(423.39 kb)
(310.93 kb)
(238.45 kb)
(178.28 kb)
(457.19 kb)
(3124.78 kb)
(302.5 kb)
(215.48 kb)
(55.87 kb)
(228.14 kb)
(38.17 kb)
Informácia o projekte OP KŽP Rovina
zverejnené dňa 16.07.2018
(101.55 kb)
(427.89 kb)
Záverečný účet obce za rok 2017
Zverejnené:24.05.2018
(1041.99 kb)
Oznam
Zverejnené: 17.05.2018
(258.69 kb)
Oznam - OR PZ Trebišov
Zverejnené: 04.05.2018
(172.49 kb)
Zhromaždenie obyvateľov - pozvánka
Zverejnené: 13.04.2018
(326.89 kb)
(975.07 kb)
(430.3 kb)
Návrh Rozpočtu obce na rok 2018
Zverejnené: 30.11.2017
(2371.36 kb)
(538.95 kb)
Výzva - Obecná komunitná budova
Zverejnené: 02.11.2017
(81.5 kb)
(97.05 kb)
(117 kb)
Obchodná verejná súťaž
Výzva na podanie cenovej ponuky zverejnenej dňa 18.10.2017
(332.61 kb)
(1110.56 kb)
(2558.64 kb)
(301.17 kb)
Výberové konanie
výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka v obci Sirník
(676.58 kb)
(881.8 kb)
(496.56 kb)
Pozvánka - Dolný tok Ondavy
Zverejnené: 19.04.2017
(39.71 kb)
Pozvánka - Dolný tok Ondavy 2.
Zverejnené: 19.04.2017
(45.06 kb)
Mapa - Dolný tok Ondavy
Zverejnené: 19.04.2017
(2846.37 kb)
Zoznam parciel - register E
Zverejnené: 19.04.2017
(20.79 kb)
Zoznam parciel - register C
Zverejnené: 19.04.2017
(12.99 kb)
(4133 kb)
PHSR Sirník - 2016 - 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sirník na roky 2016 - 2022
(1657.71 kb)
Dodatok správy audítora - rok 2015
Zverejnené: 21.12.2016
(577.9 kb)
Správa audítora - rok 2015
Zverejnené: 21.12.2016
(666.58 kb)
Cyklotrasa Ondava
Zverejnené: 15.12.2016
(3960.71 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 4
Zverejnené: 15.12.2016
(400.52 kb)
(433.35 kb)
(241.52 kb)
(300.43 kb)
(273.72 kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Zverejnené: 01.12.2016
(4343.22 kb)
(3177.51 kb)
(275.24 kb)
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Zverejnené 08.02.2016
(1765.88 kb)
(1716.6 kb)
(245.66 kb)
List premiérovi SR
List premiérovi SR
(1162.15 kb)
Sprievodný list k listu premiérovi - úrad vlády
Sprievodný list k listu premiérovi - úrad vlády
(234.03 kb)
Sprievodný list k listu premiérovi - ZMOS
Sprievodný list k listu premiérovi - ZMOS
(241.73 kb)
(1288.78 kb)
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník I.
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník I.
(5560.31 kb)
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník II.
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník II.
(8097.41 kb)
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník III.
Návrh zámeru na priemyselný park v obci Sirník III.
(3990.86 kb)
Návrh na priemyselný park v obci Sirník IV.
Návrh na priemyselný park v obci Sirník IV.
(1420.81 kb)
(101.48 kb)
(362.11 kb)
(437.58 kb)
(566.99 kb)

Voľby

(480.01 kb)

Verejné obstarávanie

(60.93 kb)
(95.11 kb)
(746.62 kb)
Výzva - Obecná komunitná budova
Zverejnené:02.11.2017
(81.5 kb)
(97.05 kb)
(117 kb)
(1561.06 kb)
(262.11 kb)
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
(516.47 kb)
(20.5 kb)
(24.5 kb)
(20.5 kb)
(25 kb)
(27.5 kb)
(23 kb)
(20 kb)
(20.5 kb)

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Reklama: