• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 sa k veriacim prihlásilo 94,30 % obyvateľov obce.

Reformovaná cirkev

Reformovaná cirkev predstavuje najpočetnejšiu skupinu, ktorá má viac ako 200 členov. Jej história siaha až do stredoveku do obdobia reformácie v prvej polovici 16. storočia.

Náboženský spolok Svedkov Jehovových

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria Svedkovia Jehovovi. V našej obci bol tento náboženský spolok založený v roku 1923.


Gréckokatolícka cirkev

Väčšiu časť tvoria rímskokatolícki veriaci /98 obyvateľov obce v roku 2001, t.j. 16,5 %/, menšiu gréckokatolícki veriaci /73 obyvateľov obce v roku 2001, t.j. 12,3 %/. Bohoslužby sa konajú v gréckokatolíckom kostole.

Menšiu skupinu veriacich tvoria členovia pravoslávnej cirkvi /13 obyvateľov obce, t.j. 2,2 %/ a členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania /1 obyvateľ obce, t.j. 0,2 % /.

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Reklama: